Bơm ngành dầu khí - WorldPumps.Vn - Tạp chí bơm công nghiệp

Tin tức

Một số lỗi hay làm hỏng và giảm tuổi thọ phớt làm kín cơ khí của bơm Một số lỗi hay làm hỏng và giảm tuổi thọ phớt làm kín cơ khí của bơm

Why mechanical seals failing so fast

Sulzer đạt doanh số 1,9 tỷ USD cho thiết bị bơm năm 2014 Sulzer đạt doanh số 1,9 tỷ USD cho thiết bị bơm năm 2014

Sulzer got USD 1,9 billion sales for pumps equipment in 2014

Bơm hút cát tạo rãnh để bảo dưỡng đường ống dầu dưới biển Bơm hút cát tạo rãnh để bảo dưỡng đường ống dầu dưới biển

Dragflow special pumps system for sand removal in seabed for oil pipe maintenance

Hãng Nash tung ra thị trường dòng bơm chân không 2BE5 Hãng Nash tung ra thị trường dòng bơm chân không 2BE5

NASH 2BE5 Pumps and Compressors launching

KSB trúng thầu cấp bơm cho dự án lọc dầu Nghi Sơn KSB trúng thầu cấp bơm cho dự án lọc dầu Nghi Sơn

KSB AG won contract for supplying process pumps for Nghi Son Refinery

Bơm trục vít Ezstrip cải tiến: tháo lắp, bảo dưỡng bơm tại chỗ Bơm trục vít Ezstrip cải tiến: tháo lắp, bảo dưỡng bơm tại chỗ

Mono Ezstrip pump: Maintenance in Place

Bơm trục vít chuẩn API mới cho ngành dầu khí Bơm trục vít chuẩn API mới cho ngành dầu khí

New API-compliant progressing cavity pumps for oil and gas applications

Nguyên lý hoạt động bơm trục vít Nguyên lý hoạt động bơm trục vít

Video nguyên lý hoạt động bơm trục vít

Bảng xếp hạng các công ty bơm theo doanh thu - top 10 Bảng xếp hạng các công ty bơm theo doanh thu - top 10

Bảng so sánh hãng bơm - top 10

First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page